Construim împreună Noul Sarichioi!

Stopăm scăderea demografică prin ridicarea nivelului de trai

Primarie eficientă

Modernizare cu fonduri europene

Infrastructura

Producţie și antreprenoriat

Educaţie, cultură și sport